"Lakše je naučiti matematiku nego živeti bez nje"
                                                                    H.Bouass
“ Brojevi upravljaju svetom  – govorili su pitagorejci. To je, razume se, mistika. Ali brojevi pružaju čoveku mogućnost da upravlja svetom i u to nas ubeđuje celi tok i razvitak nauke i tehnike našeg doba."
                                                                                                                                                                                                   A. Dorodnicin
"Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da vežbaju nauku o brojevima...da sebi olakšaju put traženja istine."
                                                                                                                                                                                                                              Sokrat
"Najbolji način da se nešto nauči jeste – da se samostalno otkrije"
                                                                                                     D. Polja
Abakus se smatra direktnim pretkom digitrona.
Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastao od grčke reči šljunak.
U mnogim kulturama broj 13 se smatra  baksuznim i postoji mnogo mitova o tome. Na primer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrih bogova, a loš bog je nazivan 13. bog.
Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kojem je svaki broj zbir prethodna dva broja. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje. Semenke na suncokretu poređane su upravo po ovom nizu.

Naslovna

Obrazovni centar Logikids je prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Kragujevcu

naš cilj je potpuni uticaj na kognitivne i psiho-motoričke funkcije kod dece, formulisanjem, uočavanjem i rešavanjem problema.

SuanPan mentalna aritmetika kao moždana stimulacija dokazano podstiče i poboljšava:

  • pažnju, koncentraciju i upijajuće moći
  • slušanje, razumevanje i opažanje
  • memoriju i reflekse
  • sveukupno sagledavanje problema
  • tendenciju funkcionalne primene obavljanja više stvari istovremeno
  • kreativno i logičko mišljenje
  • apstrakciju i vizualizaciju

Kako se prijaviti na program SuanPan mentalne aritmetike Prijavite se

Top