SuanPan program

SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA

SuanPan mentalna aritmetika je vid izvodjenja osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), koji ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente ili uređaje, poput digitrona, papira i olovke ili računara. Izvođenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa.

1E0A0110

1E0A9926

1E0A0094

ŠTA PODSTIČE I RAZVIJA SUANPAN MENALNA ARITMETIKA?

Radi boljeg shvatanja principa SuanPan obrazovanja, moramo prvo razumeti kako funkcioniše mozak.
Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama. Težina mozga odraslog čoveka pretežno iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne težini i veličini mozga. Mozak se sastoji od pet glavnih delova, a najveći deo zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osećamo, i tako dalje.
Teorija lateralizacije deli mozak na dva dela, odnosno na dve glavne hemisfere, poznatije kao leva i desna hemisfera, i svaka obavlja različite funkcije. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u svakodnevnom životu. Leva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija, i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umetnost i veštine.
slika1Iznenadno shvatanje neke pojave odnosno otkrića predstavlja funkciju intuicije desne hemisfere, ali potom ideja treba da se formuliše, proveri, da se utvrde njene implikacije, što su sve funkcije leve hemisfere. Ovo funkcionalno sadejstvo dve hemisfere ne postiže se, međutim, lako. Kod većine ljudi izgleda da postoji neravnoteža između hemisfera. Čak i u različitim kulturama i društvima različiti su odnosi između dve hemisfere. Novo razumevanje različitosti funkcija moždanih hemisfera neosporno je omogućilo da čovek stekne vredne uvide u sopstvene mentalne procese i da uspostavi bolju ravnotežu između ovih funkcija.
Svi ljudi ipak funkcionišu i razmišljaju pod uticajem jedne ili druge strane mozga, ali vrlo mali broj njih zna kako da podstakne na rad manje korišćenu stranu i kako izbalansirati rad obeju moždanih hemisfera.
slika2Potrebno je naglasiti da i same intelektualne sposobnosti zavise od veza između nervnih ćelija u mozgu, takozvanih – sinapsi. One se nalaze u kori velikog mozga koja je zadužena za kognitivne sposobnosti. Sve aktivnosti koje povećavaju broj sinapsi utiču na razvoj ukupnih sposobnosti svakog deteta. Oko 75% sinapsi formira se pre sedme godine da bi već izmedju 12. i 14. godine bilo formirano oko 95%.
Mozak ima sposobnost menjanja fizičkih, hemijskih i strukturnih obelžja kao odgovor na spoljašnju stimulaciju – doživljaje iz okoline, te možemo reći da se 'arhitektura' svakog ljudskog mozga menja pod uticajem svih novostečenih veština i znanja. Tokom čitavog razvojnog perioda u mozgu se odvijaju razvojni procesi, tj. učenje i učvršćivanje sinaptičkih veza. Da bismo postigli uspeh kod dece, moramo osigurati niz pozitivnih socijalnih prilika i mogućnosti učenja, kako bi sinapse koje su njima podražene ostale trajno.
Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu leve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obzirom da su obe strane mozga povezane zajedničkim procesom i formiranjem većeg broja sinapsi, učenje biva uspešnije i uočava se znatno poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti. (Preuzeto sa www.pro-mens.com)

Dugo se smatralo da na intelektualne sposobnosti isključivo utiču nasledni faktori, međutim danas znamo, i nauka je to dokazala, da deca od roditelja nasleđuju samo broj neurona, koji mogu, a i ne moraju biti aktivni i da intelektualne sposobnosti zapravo zavise od veza između neurona. Na stvaranje i učvršćivanje sinapsi – veza između neurona, snažno utiču motoričke aktivnosti. Savremen način življenja koji karakteriše puno statike i sedenja ispred računara i televizora vodi ka slabijoj motorici, a to pak vodi do slabijeg stvaranja sinapsi.
Smatra se da 3 sata sedenja dnevno umanjuje 30.000 pokreta , što je na nedeljnom nivou poražavajući broj izgubljenih mogućnosti da se nešto korisno učini za naš mozak. Veliki broj dece u Srbiji ima poremećaj fine motorike, što za posledicu ima manjak neuronskih veza koje bi prstima trebalo da stvore.
Treba istaći važno saznanje da naši prsti formiraju najveći broj sinapsi, zato se u SuanPan mentalnoj aritmetici polaznici istovremeno služe obema šakama i to palčevima i kažiprstom, čime se stimulišu neuroni leve i desne hemisfere i time se podstiče mentalni razvoj.

NASTAVNI PROGRAM SUANPAN MENTALNE ARITMETIKE

Program se realizuje kroz nekoliko faza. Inicijalni deo programa predstavlja savladavanje abakusa (računaljke) uporedo sa auditivnim vežbama. Deca na ovom stadijumu sabiraju i oduzimaju uz pomoć određenih kombinacija. U daljem toku obrazovnog procesa usavršava se vizualizacija računaljke i misaono računanje, kroz koje učenici jačaju koncentraciju, pažnju i memoriju, a to je i cilj samog programa.

ABAKUS – FLEŠ KARTICA – MENTALNI RAD
Nastavu prate didaktički osmišljene igre, testovi pažnje i drugi oblici kreativnih aktivnosti, koji pospešuju bolju socijalizaciju, kao i visok stepen samopouzdanja. Program je prilagođen uzrastu dece i podeljen u tri starosne grupe:

  • 5 do 7 godina - predškolski uzrast - KINDER GRUPA
  • 7 do 10 godina - od I do IV razreda - PRIMARNA GRUPA
  • 11 do 14 godina - od V do VIII razreda - SEKUNDARNA GRUPA

Nastava se održava jednom nedeljno, vikendom, jer su deca tada odmorna. U našem obrazovnom centru deca provode 2 sata i 15 minuta. To su tri vezana časa od po 40 minuta, između kojih imaju kratku pauzu. Kontinuitet u radu je veoma bitan, pa ukoliko se neki čas propusti, iz opravdanih razloga, planom i programom je predviđen čas nadoknade u toku naredne nedelje. Polaznici kod kuće uvežbavaju tehniku rada na računaljci, tako što posvete 10 minuta dnevno mentalnoj aritmetici. Nastavni kadar, koji realizuje program SuanPan mentalne aritmetike, su lica sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i poseduju licencu za rad, odobrenu od strane glavnog predstavnika za ceo Balkan, firme Pro – Mens sa sedištem u Nišu.

Za realizaciju plana i programa u kinder grupi- 5-7 godina - predškolski uzrast zadužena su stručna lica (pedagog ili diplomirani vaspitač) sa višegodišnjim radnim iskustvom. Nastavni plan i program se realizuje kroz 38 nedelja, a prve dve nedelje se primenjuje Montesori program pri savlađivanju brojeva. Na ovom uzrastu rezultati su veoma uočljivi, jer veliki broj polaznika pri upisu u naš program ne prepoznaje brojeve, a nakon 8 meseci uspešno izvode računske operacije sabiranja i oduzimanja nizova do 100.
Sa polaznicima uzrasta od 7 do 14 godina – primarna I sekundarna grupa program realizuju profesori razredne nastave, sa višegodišnjim iskustvom i sertifikatom za rad u SuanPan mentalnoj aritmetici. Polaznici ove starosne grupe nakon uspešno završenog programa lako uočavaju napredak, jer svoje školske obaveze završavaju mnogo brže, bolje, lakše i sa mnogo više uspeha.

1E0A0137

1E0A0115

1E0A01001

 1E0A0097(1)

NAPREDNI NIVO SUANPAN MENTALNE ARITMETIKE

Na osnovni program nadovezuje se napredni program koji takođe traje 8 meseci, on podrazumeva savladavanje mentalne aritmetike kroz operacije množenja i deljenja. Nastava je organizovana kroz tri vezana časa, svaki u trajanju od po 40 minuta. Ovaj program mogu da upišu deca koja su uspešno savladala osnovni program. Na kraju programa organizuje se završni ispit. Savladavanjem osnovnog i naprednog nivoa zaokružuje se jedna saznajno - intelektualna celina. Dete u saznajnom smislu prelazi na viši nivo. Time se ističu i motivišu pozitivne strane ličnosti.

EFEKTI I REZULTATI PROGRAMA

Program SuanPan mentalne aritmetike ima precizno definisane, konkretne, merljive i trajne rezultate. Kroz period učenja ove veštine primenjuju se standardizovani testovi pažnje, memorije i koncentracije prilagođeni uzrastu dece,koje naši polaznici rade svake nedelje, kao i testovi višestruke inteligencije i stilova učenja koji se rade na samom početku programa.
SuanPan mentalnu aritmetiku čine dva nivoa programa u trajanju po 8 meseci i svaki je podeljan na 4 segmenta u trajanju od po dva meseca. Po savladanom, se organizuje testiranje. Nastavni kadar vredno i marljivo vodi beleške o napretku svakog učenika kroz svaki savladani segment programa. Roditelji periodično, u toku trajanja samog programa, dobijaju iscrpan izveštaj o napretku njihovog deteta.
Podaci dobijeni analizom tastova u kombinaciji sa beleškama nastavnika čine završni izveštaj sveobuhvatnim i konkretnim.
Naučno posmatrano, program SuanPan mentalne aritmetike se može uporediti sa biološkim procesom, što donekle i jeste, jer traje 8-9 meseci, čini deo aktivnog mentalnog razvoja i snažno utiče na ojačanje i stvaranje sinapsi - veza između neurona. Naučena tehnika ostaje trajno i nikada se ne briše iz memorije.
Obrazovanje iz SuanPan mentalne aritmetike pruža jasan napredak koji se ogleda u sledećim aktivnostima:

  • bolja pažnja, jača koncentracija i moć usvajanja informacija;
  • bolje slušanje, razumevanje i opažanje;
  • razvijanje stila učenja svojstvenog detetu;
  • jača memrija i bolji refleksi;
  • veća sigurnost i samopouzdanje;
  • logika i analitičke veštine na zavidnom nivou;
  • viši nivo kreativnosti.
Top