O nama

Logikids je prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Kragujevcu, koja primenjuje licencirani međunarodni obrazovni program razvijanja intelektualnih potencijala kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Sam program SuanPan mentalne aritmetike značajno utiče na razvoj bolje pažnje, jače memorije, boljih refleksa, moći usvajanja gradiva, logike i analitičkih veština. Ali to nije sve! Istraživanja pokazuju da polaznici ovakvog programa ostvaruju značajne rezultate u praktičnom životu. Ova veština jednom usvojena ostaje trajno sačuvana. Iskusan tim sertifikovanih predavača, standardizovani testovi, jasno definisan plan i program, kao i veliki broj svršenih polaznika, garancija su uspeha i merljivosti rezultata

SuanPan_logo

ZBOG ČEGA JE SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA JEDINSTVENA?

Razvojni program SuanPan mentalne aritmetike je predviđen za decu uzrasta od 5 do 14 godina. To je period kada je njihov psihomotorni razvoj najintenzivniji. Program se ostvaruje kroz korišćenje računaljke – abakusa i auditivnih vežbi, da bi se na poslednjem stadijumu usavršila vizualizacija i misaono računanje u roku od 3-5 sekundi, bez mogućnosti greške. Takođe, naši polaznici, po završenom osnovnom programu mogu i znaju da budu usresređeni na više stvari istovremeno, to jest mogu da demonstriraju neki sport kojim se bave, gledaju crtani film, čitaju i pri tom računaju u isto vreme. Ipak, ovde akcenat nije na brzom računanju. Cilj programa je uravnoteženi razvoj leve i desne hemisfere mozga I da dete razvije svoje potencijale do maksimuma uz minimalan napor, kako bi se ostvario bolji uspeh u školi i u životu uopšte.

logo-s

VIZIJA I MISIJA

Obrazovni centar Logikids primenjuje SuanPan obrazovni program razvijanja intelektualnih potencijala kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Proverenim metodama, standardizovanim testovima, prilagođenim principima i oblicima rada, jačaju se pažnja, memorija i koncentracija. Osnovno sredstvo za rad je drevna računaljka abakus, uz nju ide i auditivni trening koji dodatno pospešuje koncentraciju.
Program obuhvata dva nivoa i prati školsku godinu. Prvi – osnovni nivo podrazumeva operacije sabiranja i oduzimanja i traje 8 meseci, a postoji mogućnost izbora i naprednog nivoa koji podrazumeva množenje i deljenje u istom trajanju.
Nakon uspešno savladanog programa svi polaznici su u mogućnosti da izvode aritmetičke operacije poput 148 + 43 + 69  - 34 + 126 = ___ bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor u roku od 3 – 5 sekundi.
SuanPan mentalna aritmetika nije samo program mentalne aritmetike, već program mentalne aritmetike usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori obrazovanja i emotivno-intelektualnog razvoja dece.

abakus

SuanPan kroz vreme

Istoričari ističu da je prvi prototip abakusa korišćen u Kini pre 5000 godina, a najstariji sačuvan originalni abakus datira iz vremena od pre 2400 godina. Abakus je preteča modernih kalkulatora i na njemu, za razliku od običnih računaljki, mogu se izvoditi aritmetičke operacije sabiranja, oduzimanja, množenja, deljenja, ali i vađenje kvadratnog i kubnog korena. Najpoznatiji abakus je kineski SuanPan, koji u doslovnom prevodu znači plato za brojanje.
Pedagozi danas vide u abakusu spravu na kojoj se osnovni matematički pojmovi uče neuporedivo bolje nego uz pomoć olovke i papira, digitrona ili kompjutera. Tvrde da računanje na abakusu „prirodnije aktivira mozak” od serviranih matematičkih operacija na elektronskim računarima.
Danas veliki broj zemalja u svetu primenjuje SuanPan mentalnu aritmetiku, u istočnim zemljama je obavezan predmet u sistemu redovnog školovanja. Kod nas glavni predstavnik SuanPan mentalne aritmetike na teritoriji Balkana je Pro-Mens centar iz Niša, koji je osnovan 2013. godine.

Top