SuanPan i razvoj mozga

Radi boljeg shvatanja principa SuanPan obrazovanja, moramo prvo razumeti kako funkcioniše mozak.

Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama. Težina mozga odraslog čoveka pretežno iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne težini i veličini mozga. Mozak se sastoji od pet glavnih delova, a najveći deo zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osećamo i tako dalje.
Teorija lateralizacije deli mozak na dva dela, odnosno na dve glavne hemisfere, poznatije kao leva i desna hemisfera, i svaka obavlja različite funkcije. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u svakodnevnom životu. Leva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija,  i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umetnost i veštine.

Iznenadno shvatanje neke pojave odnosno otkrića otkrića predstavlja funkciju intuicije desne hemisfere, ali potom ideja treba da se formuliše, proveri, da se utvrde njene implikacije, što su sve funkcije leve hemisfere. Ovo funkcionalno sadejstvo dve hemisfere ne postiže se, međutim, lako. Kod većine ljudi izgleda da postoji neravnoteža između hemisfera. Čak i u različitim kulturama i društvima različiti su odnosi između dve hemisfere. Novo razumevanje različitosti funkcija moždanih hemisfera neosporno je omogućilo da čovek stekne vredne uvide u sopstvene mentalne procese i da uspostavi bolju ravnotežu između ovih funkcija.

Svi ljudi ipak funkcionišu i razmišljaju pod uticajem jedne ili druge strane mozga, ali vrlo mali broj njih zna kako da podstakne na rad manje korišćenu stranu i kako izbalansirati rad obeju moždanih hemisfera.

Potrebno je naglasiti da i same intelektualne sposobnosti zavise od veza između nervnih ćelija u mozgu, takozvanih – sinapsi. One se nalaze u kori velikog mozga koja je zadužena za kognitivne sposobnosti. Sve aktivnosti koje povećavaju broj sinapsi utiču na razvoj ukupnih sposobnosti svakog  deteta. Oko 75% sinapsi formira se pre sedme godine da bi već izmedju 12. i 14. godine bilo formirano oko 95%.

Mozak ima sposobnost menjanja fizičkih, hemijskih i strukturnih obelžja kao odgovor na spoljašnju stimulaciju – doživljaje iz okoline, te možemo reći da se 'arhitektura' svakog ljudskog mozga menja pod uticajem svih novostečenih veština i znanja. Tokom čitavog razvojnog perioda u mozgu se odvijaju razvojni procesi, tj. učenje i učvršćivanje sinaptičkih veza. Da bismo postigli uspeh kod dece, moramo osigurati niz pozitivnih socijalnih prilika i mogućnosti učenja, kako bi sinapse koje su njima podražene ostale trajno.

Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu leve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obzirom da su obe strane mozga povezane zajedničkim procesom i formiranjem većeg broja sinapsi, učenje biva uspešnije i uočava se znatno poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti.

Top