SuanPan

SuanPan mentalna aritmetika je vid izvodjenja osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje), koji ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente ili uređaje, poput digitrona, papira i olovke ili računara. Izvodjenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa.

1E0A0110

1E0A9926

1E0A0094

ŠTA PODSTIČE I RAZVIJA SUANPAN MENALNA ARITMETIKA?

Radi boljeg shvatanja principa SuanPan obrazovanja, moramo prvo razumeti kako funkcioniše mozak.
Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama. Težina mozga odraslog čoveka pretežno iznosi 1.350 g, ali intelektualne sposobnosti čoveka nisu srazmerne težini i veličini mozga. Mozak se sastoji od pet glavnih delova, a najveći deo zahvata cerebrum. Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osećamo i tako dalje.
Teorija lateralizacije deli mozak na dva dela, odnosno na dve glavne hemisfere, poznatije kao leva i desna hemisfera, i svaka obavlja različite funkcije. Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanjamo u svakodnevnom životu. Leva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija, i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što su prepoznavanje boja, geometrijski oblici, muzika, umetnost i veštine.
slika1Iznenadno shvatanje neke pojave odnosno otkrića otkrića predstavlja funkciju intuicije desne hemisfere, ali potom ideja treba da se formuliše, proveri, da se utvrde njene implikacije, što su sve funkcije leve hemisfere. Ovo funkcionalno sadejstvo dve hemisfere ne postiže se, međutim, lako. Kod većine ljudi izgleda da postoji neravnoteža između hemisfera. Čak i u različitim kulturama i društvima različiti su odnosi između dve hemisfere. Novo razumevanje različitosti funkcija moždanih hemisfera neosporno je omogućilo da čovek stekne vredne uvide u sopstvene mentalne procese i da uspostavi bolju ravnotežu između ovih funkcija.
Svi ljudi ipak funkcionišu i razmišljaju pod uticajem jedne ili druge strane mozga, ali vrlo mali broj njih zna kako da podstakne na rad manje korišćenu stranu i kako izbalansirati rad obeju moždanih hemisfera.
slika2Potrebno je naglasiti da i same intelektualne sposobnosti zavise od veza između nervnih ćelija u mozgu, takozvanih – sinapsi. One se nalaze u kori velikog mozga koja je zadužena za kognitivne sposobnosti. Sve aktivnosti koje povećavaju broj sinapsi utiču na razvoj ukupnih sposobnosti svakog deteta. Oko 75% sinapsi formira se pre sedme godine da bi već izmedju 12. i 14. godine bilo formirano oko 95%.
Mozak ima sposobnost menjanja fizičkih, hemijskih i strukturnih obelžja kao odgovor na spoljašnju stimulaciju – doživljaje iz okoline, te možemo reći da se 'arhitektura' svakog ljudskog mozga menja pod uticajem svih novostečenih veština i znanja. Tokom čitavog razvojnog perioda u mozgu se odvijaju razvojni procesi, tj. učenje i učvršćivanje sinaptičkih veza. Da bismo postigli uspeh kod dece, moramo osigurati niz pozitivnih socijalnih prilika i mogućnosti učenja, kako bi sinapse koje su njima podražene ostale trajno.
Mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremenu upotrebu leve i desne hemisfere, samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i misaonog procesa. Obzirom da su obe strane mozga povezane zajedničkim procesom i formiranjem većeg broja sinapsi, učenje biva uspešnije i uočava se znatno poboljšanje koncentracije, memorije i kreativnosti. Preuzeto sa www.pro-mens.com

Dugo se smatralo da na intelektualne sposobnosti isključivo utiču nasledni faktori, međutim danas znamo i nauka je to dokazala da deca od roditelja nasledjuju samo broj neurona, koji mogu, a i ne moraju biti aktivni i da intelektualne sposobnosti ustvari zavise od veza između neurona.Na stvaranje i učvršćivanje sinapsi – veza između neurona, snažno utiču motoričke aktivnosti. Savremen način življenja koji karakteriše puno statike i sedenja ispred računara i televizije vodi ka slabijoj motorici, a to pak vodi do slabijeg stvaranja sinapsi.
Smatra se da 3 sata sedenja dnevno umanjuje 30 000 pokreta , što je na nedeljnom nivou poražavajući broj izgubljenih mogucnosti da se nešto korisno učini za naš mozak. Veliki broj dece u Srbiji ima poremećaj fine motorike, što za posledicu ima manjak neuronskih veza koje bi prstima trebalo da stvore.
Treba istaci važno saznanje da naši prsti formiraju najveći broj sinapsi, zato se u SuanPan mentalnoj aritmetici polaznici istovremeno služe obema šakama i to palčevima i kažiprstom, čime se stimulišu neuroni leve i desne hemisphere i time se podstiče mentalni razvoj.

SuanPan mentalna aritmetika kao moždana stimulacija dokazano podstiče i poboljšava:

  • pažnju, koncentraciju i upijajuće moći
  • slušanje, razumevanje i opažanje
  • memoriju i reflekse
  • tendenciju funkcionalne primene obavljanja više stvari istovremeno
  • sveukupno sagledavanje problema
  • kreativno i logičko mišljenje
  • apstrakciju i vizualizaciju

 

Top