Kursevi mentalne aritmetike

Program se realizuje kroz nekoliko faza. Inicijalni deo programa predstavlja savladavanje abakusa (računaljke) uporedo sa auditivnim vežbama. Deca na ovom stadijumu sabiraju i oduzimaju uz pomoć određenih kombinacija. U daljem toku obrazovnog procesa usavršava se vizualizacija računaljke i misaono računanje, kroz koje učenici jačaju koncentraciju, pažnju i memoriju, a to je i cilj samog programa. Nastavu prate didaktički osmišljene igre, testovi pažnje i drugi oblici kreativnih aktivnosti, koji pospešuju bolju socijalizaciju, kao i visok stepen samopouzdanja. Program je prilagođen uzrastu dece I podeljen u tri starosne grupe:

  • 5 do 7 godina - predškolski uzrast - KINDER GRUPA
  • 7 do 10 godina - od I do IV razreda - PRIMARNA GRUPA
  • 11 do 13 godina - od V do VII razreda - SEKUNDARNA GRUPA

Nastava se održava jednom nedeljno, vikendom, jer su deca tada odmorna. U našem obrazovnom centru deca provode 2 sata I 15 minuta. To su tri vezana časa od po 40 minuta, između kojih imaju kratku pauzu. Kontinuitet u radu je veoma bitan, pa ukoliko se neki čas propusti, iz opravdanih razloga, planom I programom je predviđen čas nadoknade u toku naredne nedelje. Polaznici kod kuće uvežbavaju tehniku rada na računaljci, tako što posvete 10 minuta dnevno mentalnoj aritmetici. Nastavni kadar, koji realizuje program SuanPan mentalne aritmetike, su lica sa višegodišnjim iskustvom u nastavi I poseduju licencu za rad, odobrenu od strane glavnog predstavnika za ceo Balkan, firme Pro – Mens sa sedištem u Nišu.
Za realizaciju plana I programa u kinder grupi zadužena su stručna lica (pedagog ili diplomirani vaspitač) sa višegodišnjim radnim iskustvom. Nastavni plan I program se realizuje kroz 38 nedelja, a prve dve nedelje se primenjuje Montesori program pri savlađivanju brojeva. Na ovom uzrastu rezultati su veoma uočljivi, jer veliki broj polaznika pri upisu u naš program ne prepoznaje brojeve, a nakon 8 meseci uspešno izvode računske operacije sabiranja I oduzimanja nizova do 100.
Sa polaznicima uzrasta od 7 do 14 godina program realizuju profesori razredne nastave, sa višegodišnjim iskustvom I sertifikatom za rad u SuanPan mentalnoj aritmetici. Polaznici primarne I sekundarne grupe nakon uspešno završenog programa lako uočavaju napredak, jer svoje školske obaveze završavaju mnogo brže, bolje, lakše I sa mnogo više uspeha.

Top