Logikids Tim

Naš stručni tim čine vredni, radni i predani ljudi sa fakultetskom diplomom, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u pedagoškom radu. Svojim entuzijazmom i posvećenosti u radu utiču da obrazovni centar Logikids bude svojevrstan kulturni pečat grada Kragujevca. Naši predavači su prošli odgovarajuću obuku iz ove oblasti i poseduju licencu za dalje prenošenje znanja iz SuanPan mentalne aritmetike.

Katarina Lukić - Suvački

Predavač SuanPan mentalne aritmetike

Biografija

Po vokaciji master učitelj sa višegodišnjim radnim iskustvom u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Permanentno se bavi stručnim usavršavanjem, objavljeno je više njenih stručnih radova iz oblasti sociologije obrazovanja, govori više stranih jezika, kao glavni urednik, aktivno i dugo je učestvovala u kreiranju sadržaja za Dečje novine. Rad sa decom joj predstavlja zadovoljstvo, svojom vedrinom i inovativnošću upotpunjuje rad u Logikids timu.

Marina Šukilović

Predavač SuanPan mentalne aritmetike

Biografija

Po vokaciji profesor razredne nastave sa višegodišnjim radnim iskustvom u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Aktivno prati savremene tokove u obrazovanju i poseduje veliki broj uverenja sa akreditovanih stručnih seminarima, među kojima se posebno ističu NTC seminar i seminar o samovrednovanju učenika. Svojim entuzijazmom i empatijom prema deci doprinosi unapređenju vizije i misije Logikds obrazovnog centra.

Srpka Jovanović

Predavač SuanPan mentalne aritmetike

Biografija

Po vokaciji profesor engleskog jezika i književnosti sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta. Poseduje licencu i iskustvo u realizaciji i sprovodjenju NTC i Montessori programa u svim uzrastnim grupama. Svojom kreativnošću i posvećenosti u radu i odnosima daje svojevrstan pečat Logikids timu.

Top